MeniIskalnik

Kje se nahajamo

Veliki Gaber je majhen kraj sredi še neokrnjene narave, malo znan po Sloveniji, še manj pa po svetu. Leži v SZ delu občine Trebnje na nadmorski višini 340 m v objemu ponikalnice Temenice in presihajoče mlake Perivnice. Kraj se ponaša s cerkvijo sv. Urha, kulturnim in gasilskim domom, manjšimi trgovinami in gostinskimi lokali, osnovno šolo ter vrtcem. Naselje ima približno 320 prebivalcev.

Opredelitev šolskega okoliša in opis šole

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi in 19. člena Statuta Občine  Trebnje spadajo v  šolski okoliš OŠ Veliki Gaber naslednja naselja: Bič, Cesta, Dobravica pri Vel. Gabru, Gombišče, Male Dole pri Stehanji vasi, Mali Gaber, Pristavica pri Vel. Gabru, Gombišče, Stehanja vas, Stranje pri Vel. Gabru, Velike Dole, Veliki Gaber, Zagorica pri Vel. Gabru, Žubina, Medvedjek, Arčelca, Babna Gora, Dol. Podšumberk, Gor. Podšumberk, Log pri Žužemberku, Orlaka, Replje, Sela pri Šumberku, Volčja Jama, Vrtače in Zavrh