MeniIskalnik

Poraba finančnih sredstev šolskega sklada

V letošnje šolsko leto smo spet vstopili z nekaj nove nadstandardne opreme in pripomočkov; kupili smo fotoaparat, lesena igrala/orodja, kostume za gledališko skupino in prenosno ozvočenje. Verjamemo, da bodo nove pridobitve v veselje otrokom in v pomoč zaposlenim pri delu v vrtcu in šoli. Člani odbora pa v sodelovanju s pedagogi posameznih področij že skrbno načrtujemo zbiranje in porabo sredstev šolskega sklada. Hvala vsem, ki kakorkoli prispevate.

Nov odbor šolskega sklada

Pred zimskimi počitnicami je bila ustanovna seja novega odbora šolskega sklada.

Kot dosedaj, bomo tudi novi člani upravnega odbora skrbeli, da bodo sredstva zbrana in porabljena čim bolj smotrno ter učinkovito. Pri nabavi bomo sodelovali s pedagogi s posameznih področij, ki bodo poskrbeli za kakovostne in cenovno ugodne pripomočke.

Poraba finančnih sredstev v šol. letu 2014/15

Člani šolskega sklada smo kot vsako leto v sodelovanju s strokovnimi delavci vrtca in šole načrtno zbirali finančna sredstva, ki smo jih namenili nakupu didaktičnih pripomočkov, sofinanciranju prevoza na "Zborovski bum" in izvedbi nagradnega izleta za najboljše učence šole.

Strani