Skip available courses

Available courses

Učilnica za potrebe izvajanja kolesarskega izpita za učence 4. in 5. razreda

Učilnica za potrebe mladinskega pevskega zbora.

ID - Robotika je namenjena učencem, ki obiskujejo interesno dejavnost Robotika in se pripravljajo na tekomovanje FLL (First Lego League).

Spletna učilnica za neobvezni izbirni predmet v 4. in 5. razredu

Izbirni predmet računalništvo - urejanje besedil

Spletna učilnica za izbirni predmet multimedija

Spletna učilnica za izbirni predmet računalniška omrežja

Spletna učilnica za udeležence izbirnega predmeta Odkrivamo preteklost mojega kraja.

Spletna učilnica za potrebe predmeta Tehnika in tehnologija 6

Spletna učilnica pri predmetu Tehnika in tehnologija za učence 7. razreda

Spletna učilnica za potrebe pri pouku tehnike in tehnologije v 8. razredu

Spletna učilnica za pouk slovenščine v 7. razredu

Spletna učilnica za tim razvojnega načrta šole.

Neobvezni izbirni predmet - računalništvo za učence 4., 5. in 6. razreda

Spletna učilnica za potrebe predmeta glasbena umetnost 9

Spletna učilnica za potrebe predmeta glasbena umetnost 7

Spletna učilnica za potrebe predmeta glasbena umetnost 7

Spletna učilnica z predmet glasbena umetnost za 6. razred.

Spletna učilnica za oddelčno skupnost 6. b razreda

Učilnica oddelčne skupnost 9. b razreda