MeniIskalnik

PLAVALNI TEČAJ

V mesecu marcu so se otroci udeležili 10- urnega plavalnega tečaja v Vodnem mestu Atlantis v Ljubljani. Osnovni namen programa je otrokov stik z vodo in prilagajanje na vodo. Visoko število prijavljenih otrok na plavalni tečaj potrjuje dejstvo, da se tako strokovne delavke kot tudi starši zavedamo pomena »plavalnega opismenjevanja«. Plavalni tečaj so vodili izkušeni vaditelji oz. učitelji plavanja, ki so uporabljali najrazličnejša sredstva in pripomočke, da bi dosegli cilje plavalnega tečaja: pridobivanje zaupanja v svoje telo in svoje sposobnosti , sproščeno gibanje v vodi in usvajanje osnovnih elementov plavanja ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih.

Po prvem prilagajanju na vodo so otroci pokazali, kakšno je njihovo plavalno znanje in na podlagi tega so se razporedili v več skupin. Tako so otroci preko igre in gibalnih vaj postopno na zabaven način spoznavali in usvajali plavalno tehniko s plavalnimi pripomočki ali brez njih.

V bazenih so bili naši otroci aktivni, kar potrjuje dejstvo, da so bili skoraj vsi ob koncu plavalnega tečaja prilagojeni na vodo. Plavalni učitelji so otroke zelo pohvalili glede osvojenega plavalnega znanja kot tudi obnašanja. 

Zahvaljujemo se vsem plavalnim učiteljem, ki se trudijo in otrokom uspešno posredujejo osnove plavanja. VSEM NAŠIM OTROKOM PA ČESTITAMO!

 

Strokovne delavke vrtca